.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

    Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z chorobą COVID-19, zmianie uległa większość planowanego wcześniej programu
    wystaw i imprez towarzyszących Programu "Derby Artystyczne" - aktualna informacja  (10.2020) .....   |  
    więcej >>

......................................................................................................................................................................................................................................

 

    Od Organizatora:   W związku z trwającym nadal stanem epidemii związanej z chorobą COVID-19, aktualnie realizowane
    są wyłącznie wystawy autorskie (towarzyszące Programowi) realizowane w miejscach, których działalnośc mimo epidemii została wznowiona oraz od sierpnia dwie wystawy organizacyjne Programu. Pozostała działalność nadal pozostaje ograniczona.

 

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Wystawa autorska
Michał Kwarciak
& Samvel Paremuzyan 
- Cafe-Artystyczna w Solcu-Zdroju
....|  więcej.>>

Wystawa autorska
Maggie Piu 
& Diana Żarów 
- Cafe-Artystyczna w Solcu-Zdroju
....|  więcej.>>

 

................................................................

................................................................

................................................................

Wystawa autorska
Ryszard Rosiński 
- Cafe-Artystyczna w Solcu-Zdroju
....|  więcej.>>

Wystawa autorska
Michał Kwarciak 
- Krako Slow Wines w Krakowie
....|  więcej.>>

Wystawa zbiorowa
prac z prywatnej kolekcji
- Krako Slow Wines w Krakowie
....|  więcej.>>

................................................................

................................................................

................................................................

Wystawa autorska
Edward Duda & Michał Kwarciak 
- Muzeum- Skansen w Wygiełzowie
....|  więcej.>>

Wystawa malarstwa
- prace 15 artystów
- Hotel Nowa Bochnia w Bochni
....|  więcej.>>

Wystawa malarstwa
Realizm Magiczny 
- prace kilku artystów
- Hotel Radisson w Katowicach

....|  więcej.>>

................................................................

................................................................

................................................................

Wystawa jubileuszowa
"Magia Obrazu"
Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie ....|  
więcej.>>

Wystawa autorska
Diana Żarów & Tomasz Machoń

Hotel Nowa Bochnia w Bochni
....|  
więcej.>>

Wystawa autorska
Samvel Paremuzyan

Hotel Radisson w Katowicach
....|  
więcej.>>

     

.........................................................................................................................................................................................................................................

Regulamin Organizacyjny Programu "Derby Artystyczne"
-  wersja PDF do pobrania  .... |  
pobierz  |

......................................................................................................................................................................