...............................................................................................................................................................................................................

  

  ZAKOŃCZONO  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ  PRAC
do wystaw Programu w 2017 roku .....>>>

  ...............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 


  

  

  


  


  


 

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

INFORMACJA:

Strona informacyjna Programu
w trakcie modyfikacji i zmian.

 ....................................................................................


....................................................................................

 

....................................................................................

realizowanego w 2015 r

------     |  <<   strona  Art-Plus   ::::  |   <<.. Projekt "Integracja Sztuki" |