Wystawy Programu w 2020 roku


 
    • W dniu 18 lutego zakończono przyjmowanie propozycji prac do wystaw w 2020 roku

    • Do wszystkich artystów, którzy przesłali propozycje prace - przesyłane są aktualnie informacje i komunikaty
    • Kolejne informacje o terminach, podawane będą po zakończeniu uzgodnień w sprawie programu.
 

POZOSTAŁE  INFORMACJE  W  TRAKCIE  PRZYGOTOWANIA

 
 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

MATERIAŁY   INFORMACYJNE   DLA   UCZESTNIKÓW

 
/1/

- Informacje dla uczestników  -  dokładne dane na temat zgłoszenia  (pdf)

 
/2/

- Ulotka informacyjna ogólna Programu Derby Artystyczne '2020   (pdf)

 
/3/ - Kartka-zaproszenie  (jpg)  
/4/

- Regulamin wystawy Programu  (PDF)

--
/5/

- Regulamin organizacyjny Programu - ogólny  (PDF)