............................................................................................................................................................................................................

  :::   Wystawa  malarstwa  
  :::   Edukacyjny otwarty panel dyskusyjny   pt. “Malarstwo          przedstawiające i jego miejsce we współczesnej sztuce”   
  :::   Spotkanie edukacyjne dla młodzieży

   

  W ramach V edycji Programu “Derby Artystyczne” odbędzie się na początku grudnia b.r.
  w obiekcie Kościoła Polskokatolickiego w Małobądzu (gm. Bolesław) okolicznościowy
  happening artystyczny "Inspiracje w sztuce".

  W ramach happeningu zaplanowano: edukacyjny otwarty panel dyskusyjny na temat malarstwa przedstawiającego i jego miejsca we współczesnej sztuce i spotkanie
  z przedstawicielami środowisk edukacji i kultury; okolicznoociową wystawę malarstwa
  z prezentacją wybranych prac artystów, uczestników spotkania i wystaw Programu
  “Derby Artystyczne”, która prezentowana będzie w obiekcie Kościoła; warsztaty edukacyjne i spotkanie z artystami dla młodzieży szkolnej.

  Organizowana wystawa, spotkanie z artystami oraz cały happening, nie mają charakteru religijnego. Parafia Polskokatolicka w Małobądzu jest współgospodarzem i współorganiza-torem  tego wydarzenia oraz miejscem prezentacji wystawy.
  W ramach piecioletniej edycji Programu, jest to druga prezentacja wystawy w obiekcie
  o charakterze sakralnym  - pierwsza miała miejsce we wrześniu 2016 r  w obiekcie Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni i cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców,
  a zakonczona została happeningiem artystycznym “Ogród sztuki”.

        (Happening w Alwerni - ...zobacz..>>)
 

:: AFISZ... zobacz.>

     

 ............................................................................................................................................................................................................

 

Program happeningu:

 • sobota 1.12.2018 r., godz. 16.00 - otwarty panel dyskusyjny, spotkanie artystów
  z przedstawicielami lokalnych orodowisk  twórczych i animatorami kultury - Sala Parafialna
  w Małobądzu
 • niedziela 2.12.2018 r., godz. 15.30/16.00 - przedstawienie Artystów oraz prezentacja wystawy 40 autorskich prac - sala Kościoła oraz Sala Parafialna; możliwość osobistych rozmów z artystami
 • poniedziałek 3.12.2018 r., godz. 11.00 - spotkanie i warsztaty edukacyjne artystów z młodzieżą

 

............................................................................................................................................................................................................

  • Artyści - uczestnicy happeningu:
    
  • Anna Baran  (Rzeszów),  Robert Bareja  (Jastrzebie-Zdrój), Edward Duda  (Kraków), Lukasz Kocjan  (Liszki),
   Michał Kwarciak  (Żarnowiec),  Anna Lewińska  (Kraków), Samvel Paremuzyan  (Tychy),
   Dariusz Ślusarski  (Czestochowa).

 

Wystawa oraz happening zrealizowane z okazji V edycji Programu "Derby Artystyczne '2018"
w ramach współpracy Biura Organizacyjnego Programu i Parafii Polskokatolickiej w Małobądzu.

 


 

 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................