..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Derby Artystyczne' 2016  -  NAGRODY  PROGRAMU
dla najciekawszych prac

  

    W dniu 10 grudnia 2016 r, w eleganckich modernistycznych wnętrzach Centrum Kultury
Śląskiej w Święochłowicach, odbył się oficjalny Raut Artystyczny III edcycji Międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".

    Zaproszeni goście, artryści i publiczność obejrzeli koncert piosenek z lat 20-40 tych w wykona-
niu zespołu Przyjacie, w formie przygotowanej prezentacji multimedialnej przestawiono wszyst-
kich artystów malarzy biorących udział w tegorocznej edycji  wystaw Programu.

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  fot: nagrodzone prace malarskie - od lewej:  "Wawel w noc Bożonarodzeniową" - autorka Paulina Dąbrowska-Dorożyńska;
"Nad ranem bywa nieprawdziwie" - autor Jan Biczysko;  "Me myself and i 8" - autorka Agata Bajszczak;
"Ulotność" - autor Michał Kwarciak;  "Ćma" - autor Roberta Bareja

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Następnie uroczyście dokonano wręczenia nagród tegorocznej edycji Derbów, którego dokonali Dyrektor Centrum Kultury
  Śląskiej w Świętochłowicach oraz Prezes Centrum Art-Plus w Krakowie.

NAGRODY  PROGRAMU:

  1.
  Nagroda Specjalna III edycji Programu "Derby Artystyczne' 2016", za najciekawszą pracę wystaw
  -
  obraz pt. "Ulotność" autorstwa Michała Kwarciaka.
  Nagroda finansowa w wysokości 3.000,00 zł, ufundowana została przez "mecenasa sztuki".

  2.
  Dwie nagrody dodatkowe, dla autorów prac z Programu, w postaci induwidualnych wystaw autorskich w obiekcie
  KWK Dwie Wierze w Świętochłowicach, do realizacji w 2017 roku, ufundowane przez Dyrekcję Centrum Kultury Śląskiej
  w Swietochłowicach otrzymały prace:
  1)
  "Nad ranem bywa nieprawdziwie" - autor Jan Biczysko
  2)
  "Wawel w noc Bożonarodzeniową"  - autorka Pailina Dąbrowska-Dorożyńska

  3.
  Kolejną nagrodę dodatkową, w postaci induwidualnej wystawy autorskiej w galerii i obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Chrzanowie, ufundowaną przez Dyrekcję Biblioteki w Chrzanowie otrzymała praca
  "Me myself and i 8"-autorka Agata Bajszczak

  4.
  Nagrodę dodatkową, ufundowaną przez Biuro Organizacyjne Programu, dla pracy która wzbudzała największe zainteresowanie odwiedzającej publiczności na wystawach w 2016 roku, otrzymała praca pt.
  "Ćma" -  autor Roberta Bareja.
  Nagrodą jest realizacja promocyjnego spotu filmowego dla autora pracy.

       Wszystkie nagrody ufundowane zostały zgodnie z "Regulaminem nagrody specjalnej", obowiązującym od stycznia 2016 roku.
  W orzypadku nagrody specjalnej ważne jest to, że nagrodzona praca nadal pozostaje w rękach jej autora, a nie przechodzi na
  własność fundatora, jak to ma miejsce w niektórych konkursach dla malarzy.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

   fot: dwóch autorów z nagrodzonymi pracami - od lewej:
Michał Kwarciak i obraz pt. "Ulotność" oraz obraz pt. "Ćma" i Robert Bareja

 

   fot: artyści autorzy prac, którzy uczestniczyli w Raucie Artystycznym, z pamiątkowymi dyplomami - od lewej:
Bogumiła Pacyna, Michał Kwarciak, Robert Bareja, Łukasz Kocjan, Maria Macięga,
Barbara Sitek, Bogusława Dzik,  Antoni Korycik, Lidia Kocur

 

fot: występ zespołu "Przyjaciele" :::  zdjęcia: Barbara Sitek

 

  fot: zwiedzanie otwartej wystawy w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

   

   Pozostałe materiały w przygotowaniu.

   SPOT  FILMOWY  wystawy i Rautu w Świętochłowicach ... :::  zobacz>>

   

    ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------     |  <<   strona  Art-Plus   ::::  |   <<.. Projekt "Integracja Sztuki" | -----