Organizatorzy VI edycji Międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne '2020 - Śląsk & Małopolska  i województwa
ościenne"
zapraszają twórców - artystów malarzy i plastyków do udziału w kolejnej edycji wystaw Programu

W tej edycji Programu, zgłoszenie udziału w Derbach '2020, obejmuje zaprezentowanie prac na 2-ch głównych wystawach Programu - jednej na Śląsku drugiej w Małopolsce - realizowanych pt. "Zatrzymane w obrazie";
prac wybranych z prac zgłoszonych jako propozycje do wystaw

Zgłosić można do wystaw do 8 propozycji prac autorskich, z czego Komisja Artystyczna z przesłanych propozycji
wybierze do wystaw 1 - 3 prace.
:::  TERMIN ZGŁOSZEŃ:
- zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 22.01. -
do dnia 18.02.2020 r, do godziny 24.00
    O ostatecznym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń. organizatorzy poinformują na stronie internetowej
Programu oraz w komunikacie organizacyjnym przesyłanym do uczestników

W zależnosci od ilości zgłoszonych i zaproponowanych prac, a także ilości prac zakwalifikowanych do wystaw,
w ustalonym terminie zgłoszeń - Organizator zgodnie z Regulaminem może ustalić II-gi termin do przyjmowania zgłoszeń.

Materiały informacyjne o Programie i wystawach rozsyłane są pocztą elektroniczną do artystów (wg. posiadanej bazy adresowej), a także do instytucji i placówk kultury, organizacji artystycznych.
    Biuro Organizacyjne przesyła też materiały do powiatów i gmin z prośbą o przekazanie ich placówkom kultury
oraz artystom z terenu danego powiatu.

Główne wystawy zaplanowane są w okresie od połowy maja, do połowy września b.r.
    O dokładnych datach Organizatorzy poinformują po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń oraz zakończeniu ustaleń
ze współorganizatorami.

Zasady Organizacyjne Derbów  oraz dokładne informacje o zasadach zgłoszenia, regulamin oraz niezbędne druki
do pobrania - dostępne są poniżej

Prosimy o zapoznanie się z "Informacjami dla uczestników" oraz "Regulaminem wystawy",
a następnie wypełnienie i przesłanie "karty zgłoszenia" na podany adres:  derby.art-plus@o2.pl

 

......................................................................................................................................................

:::: INFORMACJE  O  PROGRAMIE  -  ulotka  ......  |  zobacz->

......................................................................................................................................................

 

/1/

- Zaproszenie do artystów do udziału w wystawach - Derby Artystyczne '2020  (pdf)

--
/2/

- Informacje dla uczestników  -  dokładne dane na temat zgłoszenia  (pdf)

 
/3/

- KARTA  ZGŁOSZENIA  - do wypełnienia komputerowego  (doc/rtf)

 
/4/

- Ulotka informacyjna ogólna Programu Derby Artystyczne '2020   (pdf)

 
/5/ - Kartka-zaproszenie  (jpg)  
 

.............................................................................................................................................

   
/5/

- Komplet  w/w materiałów wraz z Regulaminem Wystawy - spakowany (ZIP)

 
       
 

/1/

- Regulamin wystawy Programu  (PDF)

--
/2/

- Regulamin organizacyjny Programu - ogólny  (PDF)

 
       
 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................